Vokzalna - absence-of-fear.de - Architektur der U-Bahn-Stationen und S-Bahn-Stationen weltweit
Vokzalna
Inauguration: 1960
Artist: V. Ezhov, E. Katonin, V. Skugarev, I. Shemsedinov

Navigation